Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-04-18 | Remissvar Penningtvätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter.

FI ifrågasätter dock hur de allmänna råden förhåller sig till kraven i penningtvättslagen och anser att Fastighetsmäklarinspektionen bör förtydliga de föreslagna bestämmelserna på några punkter.

Laddar sidan