Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

2021-05-03 | Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak regeringens förslag Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.

FI lämnar därtill ett antal synpunkter. De rör ingripandeåtgärder och sanktioner, konsekvenserna av förslaget för FI samt vissa lagtekniska aspekter för bland annat ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt den centrala motpartens uppgiftsskyldighet.

Laddar sidan