Remisspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

FI tillstyrker förslagen i en promemoria från Riksgälden om tekniska justeringar i gällande föreskrifter om hur insättningsgarantiavgifter ska beräknas.

FI påminner samtidigt om de synpunkter vi framförde i samband med att Riksgälden i fjol skickade förslag till ny avgiftsmodell för insättningsgarantin på remiss. FI:s önskemål om en förnyad och fördjupad översyn av avgiftsmodellen för insättningsgarantin kvarstår.

Laddar sidan