Remissvar: EU-kommissionens förslag till direktiv om konsumentkrediter

Förslaget är omfattande och sträcker sig över ett stort antal frågor som rör konsumentkreditmarknaden. FI lyfter i sitt remissvar fram delar av förslaget och vissa frågeställningar som aktualiseras som vi bedömer är viktiga att bevaka eller förtydliga under de kommande förhandlingarna.

En generell kommentar gäller harmoniseringsnivån där det måste bli tydligt vilket utrymme som finns för nationell reglering. FI efterlyser bland annat tydligare prisinformation vid paketförsäljning och att EU-direktivet förhindrar att krediter är förvalda när konsumenter köper andra tjänster.