FI varnar Pro Voice Sverige

2008-06-03 | Sanktioner Försäkring

Försäkringsförmedlaren Pro Voice Sverige har brutit mot lagen om försäkringsförmedling och Finansinspektionens föreskrifter. Företaget är anknuten förmedlare som bedrivit telefonförsäljning. Bristerna är så allvarliga att företaget får en varning och straffavgift på 800 000 kronor.

Laddar sidan