Anmärkning och straffavgift för Svensk Handel Fondförsäkring

2009-02-18 | Sanktioner Försäkring

FI meddelar Svensk Handel Fondförsäkring AB en anmärkning. Svensk Handel Fondförsäkring AB måste betala en straffavgift på 100 000 kronor.

Svensk Handel Fondförsäkring AB har i flera avseenden brutit mot regelverket.  Verksamheten i Fondförsäkringsbolaget bedrivs tillsammans med Svensk Handel Pensionskassa, Försäkringsförening och den ideella föreningen Svensk Handel Gruppförsäkring under det gemensamma varumärket Svensk Handel Försäkringar.
 
Detta har skapat brister vad avser ledning, organisation och kostnadsfördelning av gemensamma tjänster. All intern styrning och kontroll har utgått från att de juridiska enheterna är en enda operativ enhet.

Laddar sidan