Ica Banken får en anmärkning

2013-06-26 | Sanktioner

Finansinspektionen ger Ica Banken AB en anmärkning.

Finansinspektionen har blivit uppmärksammad på att det i Ica Banken tillkommit indirekta kvalificerade ägare. Något tillstånd att indirekt äga aktier i Ica Banken har emellertid inte inhämtats förrän en lång tid efter de indirekta förvärven av banken. Inte heller har Ica Banken anmält att indirekta förvärv av banken ägt rum, trots att banken under en längre tid haft kännedom om att sådana förvärv hade skett.

Överträdelsen är så allvarlig att banken ska tilldelas en anmärkning.

Laddar sidan