Key Equipment Finance mister sitt tillstånd

2013-04-16 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar tillståndet för Key Equipment Finance Nordic AB att driva finansieringsrörelse. Företaget ska senast den 3 juni 2013 ha avvecklat den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Finansinspektionen återkallar tillståndet för Key Equipment Finance Nordic AB att driva finansieringsrörelse. Företaget ska senast den 3 juni 2013 ha avvecklat den verksamhet som omfattas av tillståndet.

Key Equipment Finance Nordic ska senast den 6 maj 2013 till Finansinspektionen komma in med en beskrivning av hur avvecklingen av verksamheten ska genomföras.

Laddar sidan