Varning och straffavgift för Mangold Fondkommission

2013-11-13 | Sanktioner

Finansinspektionen (FI) ger Mangold Fondkommission AB en varning. Mangold Fondkommission AB ska också betala en straffavgift på 6 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att Mangold har brutit mot flera centrala kundskyddsregler. Mangold har bland annat brustit i sin hantering av intressekonflikter. FI konstaterar att det funnits starka incitament för bolagets rådgivare att rekommendera kunderna vissa produkter framför andra utifrån bolagets ersättningssystem

Bolagets ersättningssystem har även skapat incitament för rådgivarna att rekommendera kunderna att genomföra omstruktureringar i sina värdepappersinnehav, även om detta inte varit lämpligt för kunderna.

Laddar sidan