Falck Försäkringsaktiebolag får varning och straffavgift

2016-05-17 | Sanktioner Försäkring

Finansinspektionen ger Falck Försäkringsaktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Falck Försäkring har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll samt bristande interna regler om hantering av intressekonflikter. Bristerna har bidragit till att Falck Försäkring under närmare två och ett halvt års tid har varit försäkringsgivare i försäkringsklasser som inte omfattas av bolagets tillstånd att driva försäkringsrörelse.

Med hänsyn till de omfattande åtgärder som Falck Försäkring har vidtagit och planerar att vidta samt de resurser som bolaget har lagt på att komma tillrätta med bristerna anser Finansinspektionen att ingripandet kan stanna vid en varning. Varningen förenas med en straffavgift på tio miljoner kronor.

Laddar sidan