Nasdaq Clearing Aktiebolag får anmärkning och sanktionsavgift

2016-12-13 | Sanktioner

Nasdaq Clearing Aktiebolag får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor.

Överklagande till förvaltningsrätten

Nasdaq Clearing Aktiebolag har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens beslut.

Överklagande till kammarrätten

FI har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten återförvisar målet till förvaltningsrätten för ny prövning.

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Nasdaq Clearing AB har överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens beslut.

Laddar sidan