Nasdaq Clearing Aktiebolag får anmärkning och sanktionsavgift

2016-12-13 | Sanktioner

Nasdaq Clearing Aktiebolag får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor.

Överklagande till förvaltningsrätten

Nasdaq Clearing Aktiebolag har överklagat FI:s beslut till förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens beslut.

Överklagande till kammarrätten

FI har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten återförvisar målet till förvaltningsrätten för ny prövning.

Laddar sidan