Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

2016-09-13 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen ger Resurs Bank AB en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

FI har undersökt hur Resurs Bank har följt reglerna för konsoliderad situation (tidigare finansiell företagsgrupp) och hur banken har tillämpat kapitalkraven på gruppnivå.

FI:s undersökning visar att Resurs Bank har brutit mot regelverket gällande rapportering av den konsoliderade situationen, och att gruppen varit underkapitaliserad.

Överträdelserna medför att Resurs Bank ges en anmärkning som förenas med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Sedan den 2 augusti 2014 kan FI besluta om en betydligt högre sanktionsavgift än tidigare. När FI har bestämt avgiften har hänsyn tagits till att en del av överträdelserna skett före ikraftträdandet.

Laddar sidan