Monark Finans tillstånd återkallas

2018-05-23 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

FI har undersökt Monark Finans. Undersökningen inriktades först i huvudsak på intern styrning och kontroll, uppfyllande av kapitalkrav, skydd av kunders medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och genomförande av betaltjänster. Undersökningen kom även att handla om huruvida bolaget hade börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser inom ett år från det att tillståndet beviljades, eller om bolaget under en sammanhängande tid på sex månader inte hade drivit sådan verksamhet.

Enligt uppgifter som bolaget lämnade till Finansinspektionen i november 2017 bedrev bolaget då inte någon aktiv verksamhet. Bolaget uppgav samtidigt att det inte heller hade några kunder eller anställda. I maj 2018 bekräftade bolaget att det i vart fall inte hade haft någon aktiv verksamhet under perioden slutet av augusti–december 2017. Under perioden september–december 2017 hade bolaget därmed inte drivit den verksamhet som tillståndet avser.

Läs mer

Laddar sidan