AreBe får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

2018-12-19 | Sanktioner

AreBe Group AB ska betala en sanktionsavgift med 21 250 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Camanio Care AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Laddar sidan