BWG Invest Sàrl får särskild avgift för sen anmälan

2019-02-08 | Sanktioner

BWG Invest Sàrl ska betala en särskild avgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ProstaLund AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Laddar sidan