Coeli Real Estate Fund får sanktionsavgift för sen ansökan om godkännande av prospekt

2019-03-01 | Sanktioner

Coeli Real Estate Fund I AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha ansökt om godkännande av ett prospekt.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Laddar sidan