Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-04 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 45 500 kronor på grund av för sen inlämning och felaktigheter i anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB  till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten 

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan