Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ändrade  det överklagade beslutet och fastställde
sanktionsavgiften till 16 000 kr. I övrigt avslogs överklagandet.

Laddar sidan