YBE Ventures får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy

2020-07-02 | Sanktioner

YBE Ventures Limited ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan