Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2019

Fredell & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2019-08-12 | Sanktioner

Fredell & Co Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 260 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Invuo Technologies gått ner under en flaggningsgräns.

Argan Capital Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Humana

2019-07-04 | Sanktioner

Argan Capital Management (Jersey) Limited ska betala en sanktionsavgift på 1 170 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Humana AB gått ner under en flaggningsgräns.

Mawer Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Loomis

2019-05-21 | Sanktioner

Mawer Investment Management Ltd. ska betala en sanktionsavgift på 2 550 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Loomis AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

ETFMG Prime Cybersecurity ETF får sanktionsavgift för sen flaggning i Precise Biometrics

2019-05-03 | Sanktioner

ETFMG Prime Cybersecurity ETF ska betala en sanktionsavgift på 1 150 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Precise Biometrics AB såväl överstigit som gått ner under en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nolato

2019-03-25 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 55 000 kronor på grund av en för sen anmälan av en transaktion med aktier i Nolato Aktiebolag till Finansinspektionen.

AETEB Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i True Heading

2019-03-25 | Sanktioner

AETEB Holding AB ska betala en särskild avgift på 75 000 kronor på grund av en för sen anmälan av en transaktion med BTA i True Heading AB Finansinspektionen.

Fysisk person får särskild avgift för sen insynsanmälan i Cortus Energy

2019-03-07 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift med 26 200 kronor på grund av för sen anmälan av en transaktion med teckningsoptioner i Cortus Energy AB till Finansinspektionen.

Metodo får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-07 | Sanktioner

Metodo AS ska betala en sanktionsavgift med 67 500 kronor på grund av för sen anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB till Finansinspektionen.

Lars Ransgart Management får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-04 | Sanktioner

Lars Ransgart Management Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 62 500 kronor på grund av för sen  anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Metallvärden

2019-03-04 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 45 500 kronor på grund av för sen inlämning och felaktigheter i anmälan av transaktioner med BTA i Metallvärden i Sverige AB  till Finansinspektionen.

Scandinavian Credit Fund får sanktionsavgift för sent offentliggörande av prospekt

2019-03-01 | Sanktioner

Scandinavian Credit Fund I AB ska betala en sanktionsavgift med 100 000 kronor för att för sent ha offentliggjort ett prospekt.

Coeli Real Estate Fund får sanktionsavgift för sen ansökan om godkännande av prospekt

2019-03-01 | Sanktioner

Coeli Real Estate Fund I AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha ansökt om godkännande av ett prospekt.

Montanaro Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i RaySearch Laboratories

2019-03-01 | Sanktioner

Montanaro Asset Management Ltd ska betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av innehav av aktier i RaySearch Laboratories AB hade gått ner under en flaggningsgräns.

Tansaki får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

Tansakai Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift med 300 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Plejd

2019-02-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 000 kronor på grund av sen anmälan av transaktioner med aktier Plejd AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Cavotec

2019-02-08 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 30 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan av transaktioner med aktier Cavotec SA till Finansinspektionen.

BWG Invest Sàrl får särskild avgift för sen anmälan

2019-02-08 | Sanktioner

BWG Invest Sàrl ska betala en särskild avgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ProstaLund AB till Finansinspektionen.

Gungställningen får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i MoxiTech Group

2019-02-06 | Sanktioner

Gungställningen AB ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor på grund av felaktigheter i och försening av anmälan om transaktion av aktier i MoxiTechGroup AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Note

2019-02-06 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 15 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan om en transaktion med teckningsoptioner Note AB till Finansinspektionen.

Global Edge Capital Inc får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Sivers IMA Holding

2019-02-06 | Sanktioner

Global Edge Capital Inc ska betala en sanktionsavgift med 100 000 kronor på grund av felaktighet i anmälan om förvärv av BTA i Sivers IMA Holding AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan