Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

FI upphäver beslut om sanktionsavgift för Paradigm Capital Value LP

2020-11-16 | Sanktioner

Finansinspektionen upphäver sitt beslut från den 27 oktober 2020 om sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) för Paradigm Capital Value LP. Ärendet skrivs av från vidare handläggning.

F. Holmström Fastigheter får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonäsudden Holding

2020-11-04 | Sanktioner

F. Holmström Fastigheter AB ska betala en sanktionsavgift på 1650 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonäsudden Holding AB till Finansinspektionen.

Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

2020-10-19 | Sanktioner

Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes & Mauritz AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Ruane, Cunniff & Goldfarb får sanktionsavgift för sen flaggning i Boozt AB

2020-10-16 | Sanktioner

Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.ska betala sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Boozt AB har passerat över en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Golden Heights

2020-10-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med obligationer i Golden Heights Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Albrektsund får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-15 | Sanktioner

Albrektsund Förvaltningsaktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTA i Irisity AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Note AB

2020-10-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Note AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med uniträtter, BTU, och aktier i bolag där han varit en person i ledande ställning till Finansinspektionen.

StrateVic Finance Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster

2020-10-08 | Sanktioner

StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

Dalton Strategic Partnership får avgift för sen blankningsanmälan i Clas Ohlson och JM

2020-10-07 | Sanktioner

Dalton Strategic Partnership LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i Clas Ohlson Aktiebolag och JM AB har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Laddar sidan