FI:s syn på öppenheten i handeln med företagsobligationer kvarstår

2015-11-11 | Nyheter Marknad

En ändrad praxis för offentliggörande av information om handel med företagsobligationer infördes den 2 februari 2015. FI har under hösten utvärderat effekterna av detta och beslutat att praxisen ska vara oförändrad.

FI:s utvärdering av den nya praxisen visar att effekterna av transparens på marknaden för företagsobligationer vad gäller omsättning och konkurrens hittills varit små. FI anser fortsatt att transparens bidrar till en effektivare marknad och bättre skydd för investerare och har beslutat att inte genomföra några ändringar i sin praxis.

Enskilda transaktioner som överstiger 50 miljoner kronor kan därför liksom tidigare få dispens, så att publiceringen kan skjutas upp i maximalt tio arbetsdagar. Ansökan om dispens för kalenderåret 2016 måste lämnas till FI senast den 1 december 2015 för att hinna behandlas före den 4 januari 2016.

Laddar sidan