FI skriver av undersökning av Swedbank

Finansinspektionen har i dag beslutat att skriva av myndighetens undersökning av Swedbank för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen (Mar).

FI:s beslut sker mot bakgrund av att Nasdaqs disciplinnämnd den 5 maj 2021 beslutade att Swedbank ska betala ett vite för att ha överträtt Nasdaqs regelverk.

Laddar sidan