Resultat

2020

Möjlighet att testrapportera enligt Eiopa DPM 2.5.0

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Eiopas DPM 2.5.0 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Konsekvenser av en utvidgad rätt till återköp och överföringar

FI har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att det införs en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 (återköp) respektive den 1 juli 2007 (överföring). FI redovisar nu resultatet av vår kartläggning.

Dämpad återhämtning kan försämra finansiell stabilitet

En ökad smittspridning av coronaviruset kommer dämpa återhämtningen i europeiska ekonomier, och kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten, skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport som publiceras i dag.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2020:2)

Pandemin har medfört en djup ekonomisk nedgång, även om en viss återhämtning har inletts. Omfattande stödåtgärder har mildrat de ekonomiska konsekvenserna, och minskat oron på de finansiella marknaderna. Under hösten har smittspridningen ökat och flera länder har infört nya restriktioner, vilket kommer att dämpa den ekonomiska återhämtningen, även om det är osäkert hur mycket.

Svenska tjänstepensionsföretags verksamhet utomlands

2020-11-20 | Försäkring

Gränsöverskridande verksamhet

Gruppärenden

2020-11-19 | Försäkring

Läs mer

Överlåtelse av försäkringsbestånd

2020-11-19 | Försäkring

Enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF) ska en ansökan om tillstånd för överlåtelse av försäkringsbestånd göras av såväl det överlåtande företaget som den övertagande försäkringsgivaren.

Laddar sidan