Resultat

2020

Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Scandinavian ChemoTech

A har handlat aktier i bolaget Scandinavian ChemoTech AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ExpreS2ion Biotech Holding

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med teckningsrätter i ExpreS2ion Biotech Holding AB till Finansinspektionen.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cantargia och Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 607 000 kronor för för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cantargia AB och Follicum AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Eltel

2020-03-13 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 22 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsrätter i Eltel AB till Finansinspektionen.

SEB Investment Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Transcom WorldWide

2020-03-13 | Sanktioner

SEB Investment Management AB ska betala sanktionsavgift på 65 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Transcom WorldWide AB gått ner under en flaggningsgräns.

Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Follicum

2020-03-13 | Sanktioner

Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 31 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Follicum AB den 15 februari 2019 till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Starbreeze

2020-03-12 | Sanktioner

A ska betala en särskild avgift på 435 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Starbreeze AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Getinge

2020-03-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 430 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Getinge AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan