Resultat

2020

Suvretta Capital Management LLC får avgift för sen blankningsanmälan i H&M

2020-10-19 | Sanktioner

Suvretta Capital Management LLC ska betala en särskild avgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition av aktier i H&M Hennes & Mauritz AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Ruane, Cunniff & Goldfarb får sanktionsavgift för sen flaggning i Boozt AB

2020-10-16 | Sanktioner

Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.ska betala sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Boozt AB har passerat över en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Golden Heights

2020-10-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med obligationer i Golden Heights Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Albrektsund får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-15 | Sanktioner

Albrektsund Förvaltningsaktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla förvärv av BTA i Irisity AB till Finansinspektionen.

AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Sanktioner Bank

AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Note AB

2020-10-12 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hans innehav av aktier och röster i Note AB överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Idogen

A har handlat aktier i bolaget Idogen AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. A har inte påvisat att handeln har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2020-10-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med uniträtter, BTU, och aktier i bolag där han varit en person i ledande ställning till Finansinspektionen.

StrateVic Finance Group får sanktionsavgift för sena uppgifter om ökning av antalet aktier och röster

2020-10-08 | Sanktioner

StrateVic Finance Group AB ska betala sanktionsavgift på 200 000 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid offentliggöra uppgifter om ökning av antalet aktier och röster i StrateVic Finance Group AB.

Dalton Strategic Partnership får avgift för sen blankningsanmälan i Clas Ohlson och JM

2020-10-07 | Sanktioner

Dalton Strategic Partnership LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i Clas Ohlson Aktiebolag och JM AB har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Laddar sidan