Starkt noteringsklimat i Sverige

2016-10-26 | Nyheter FI-forum Marknad

Finansinspektionen granskar många aktieprospekt jämfört med FI:s motsvarigheter i de andra EES-länderna. Under de två senaste åren har endast tillsynsmyndigheterna i Storbritannien och Frankrike granskat och godkänt fler prospekt än FI.

 

Det starka noteringsklimatet beror på flera faktorer. Det låga ränteläget har bidragit till att investerare söker avkastning i mer riskabla tillgångar som till exempel aktier. De finansiella marknaderna har också under en period präglats av stabilitet, vilket har underlättat planeringen av kapitalmarknadsaktiviteter.

Efter ett par svaga år öppnades i slutet av 2013 "noteringsfönstret", det vill säga den period som marknadens aktörer bedömer som attraktiv för bolag att noteras på börsen. En skakig period uppstod på sensommaren 2015, varpå flera planerade noteringar för det tredje kvartalet lades på is. Marknadsläget stabiliserades emellertid, vilket gjorde att noteringarna under det fjärde kvartalet 2015 blev fler än vanligt. Under 2016 har antalet noteringar fortsatt i samma takt och trycket förväntas vara fortsatt högt under hösten.

I dag arrangerade vi ett FI-forum där vi informerade om prospektregelverket, nya riktlinjer för presentation av alternativa nyckeltal och en ny delegerad förordning som bland annat reglerar spridning av annonser.

Laddar sidan