Aktieprospekt

2016-10-26 | FI-forum Marknad

FI-forum om prospektregelverket, däribland nya riktlinjer för presentation av alternativa nyckeltal samt ny delegerad förordning om bland annat spridning av annonser.

Aktieprospekt

 

Under seminariet togs bland annat följande ämnen upp:

  • FI:s arbete med prospekt
  • marknaden, regelverk och informationskrav
  • historisk finansiell information (inkl. utvald)
  • komplex finansiell historik och proforma
  • tillämpning av APM-riktlinjer i prospekt
  • tillägg till prospekt
  • tillsyn
  • törslag till ny prospektförordning.

Seminariet riktade sig främst till ingivare av aktieprospekt, det vill säga berörda advokatbyråer, fondkommissionärer och finansiella rådgivare.

Laddar sidan