Utlagd verksamhet – regelefterlevnad och risk

2016-04-12 | FI-forum

FI redovisar och kommenterar svaren från en enkätundersökning om utlagd verksamhet med fokus på regelefterlevnad och risk inom fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersbolag.

Utlagd verksamhet – regelefterlevnad och risk


Under seminariet togs bland annat att följande upp:

  • Vad avgör valet av uppdragstagare vid utlagd verksamhet?
  • Hur följer bolagen upp den utlagda verksamheten?
  • Hur mycket tid och resurser lägger bolagen på de utlagda verksamheterna?
  • Vilka kontroller görs av bolagen och är dessa kontroller anpassade efter bolagens verksamhet?

Seminariet riktade sig främst till fondbolag, AIF-förvaltare och vp-bolag som har funktionerna för regelefterlevnad eller risk utlagda.

Presentationsbilder

Laddar sidan