Vad gör FI på försäkringsområdet? (2016)

2016-05-17 | FI-forum Försäkring

FI om Finansinspektionens arbete på försäkringsområdet mot bakgrund av den tillsyns- och riskrapport som publicerades samma dag.

Vad gör FI på försäkringsområdet?


Vid FI-forumet togs bland annat följande upp:

  • Vilka intressekonflikter finns det i försäkringsföretagens hantering av överskott och vad är FI:s erfarenheter på området?
  • Hur hanterar försäkringsföretagen riskerna till följd av långvarigt låga räntor?
  • Vilken betydelse har företagens egna risk- och solvensbedömning för företagsstyrningen och hur ser FI på företagens arbete med detta?
  • Vilka risker ser FI med övergångsregleringen för tjänstepensionsverksamhet?

Seminariet riktade sig främst till de försäkringsföretag som står under FI:s tillsyn.

Presentationsbilder

Laddar sidan