Andelsklasser i fonder från 1 januari

2017-11-08 | Nyheter Marknad

Införande av andelsklasser med särskilda villkor för distribution av andelar och valutasäkring för värdepappersfonder och specialfonder från den 1 januari 2018.

I proposition 2017/18:5 föreslås att andelsklasser i en och samma värdepappersfond eller specialfond ska få vara förenade med olika villkor även för distribution av andelar och valutasäkring. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

FI väntar en stor mängd ansökningar om ändringar av fondbestämmelser med anledning av den föreslagna lagändringen. Därför har vi uppdaterad informationen om ändring av fondbestämmelser på vår webbplats.

Laddar sidan