Europeisk kartläggning av konsumentskyddsrisker i fondförsäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat resultaten av en kartläggning av konsumentskyddsrisker som kan uppstå i fondförsäkring.

Riskerna som diskuteras är kopplade till de ersättningar som fondförsäkringsföretag ofta tar emot från de fondbolag som används i förvaltningen. Rapporten visar att sådana ersättningar är mycket vanliga.

Laddar sidan