Information om kommande krav på periodisk rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

De företag som står under FI:s tillsyn ska enligt de nya penningtvättsföreskrifterna årligen rapportera uppgifter till FI.

Den 1 augusti 2017 träder en ny penningtvättslag i kraft. FI har i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för företagen under FI:s tillsyn. Dessa företag ska rapportera in uppgifter så att FI kan bedöma risken för att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter som företagen ska lämna till FI avser företagens verksamhet, företagens kunder och andra förhållanden.

Uppgifterna kommer att ligga till grund för FI:s riskbedömning av företagen under tillsyn. FI kan sedan med denna riskbedömning mer effektivt prioritera och planera tillsynen utifrån företagens och de olika branschernas risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska företagen årligen rapportera de begärda uppgifterna digitalt i FI:s system för periodisk rapportering, på webbplatsen fi.se. Uppgifterna ska rapporteras till FI senast den 31 mars och avse balansdagen den 31 december. Den första rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2018.

I länken nedan finns ett exempel på ett frågeformulär med en översikt av de frågor som företagen kommer att få besvara. Syftet med exempelformulär är att ge företagen tid att förbereda sig inför den första rapporteringen. Företagen ska alltså inte besvara frågorna i exempelformuläret nu.

Formuläret innehåller frågor som täcker alla företag under FI:s tillsyn. Detta innebär att vissa frågor endast kan besvaras av vissa företag, exempelvis banker. Sådana företagsspecifika frågor ska endast besvaras av de företag som berörs vid det faktiska rapporteringstillfället. Framöver är avsikten att de företag som redan besvarar vissa frågor i andra rapporteringar till FI, inte ska behöva besvara dessa i denna rapportering.

Webbformuläret för inrapportering kan komma att förändras och anpassas över tid.
Närmare information om hur rapporteringen rent praktiskt ska göras kommer att publiceras på denna webbplats. Du kan hålla dig uppdaterad om allt nytt som läggs upp på webbplatsen genom en prenumeration på FI.se – gå in på följande adress www.fi.se/sv/prenumerera/ och välj sedan penningtvätt. Ett särskilt FI-forum kommer även att hållas på Nalen den 18 september där rapporteringen står på agendan. 

För övriga frågor kring rapporteringen, och särskilt vid eventuella problem med att förstå frågorna i formuläret, kontakta gärna Finansinspektionen via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan