Nya riktlinjer om produktstyrningskrav

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat riktlinjer om produktstyrningskrav. Syftet är att stärka kundskyddet och säkerställa att kunden erbjuds produkter som är lämpliga.

Riktlinjerna förklarar innebörden av de regler om produktstyrningskrav som införs genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (Mifid 2) och Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av Mifid 2.

Värdepappersföretag som tar fram (producerar) finansiella instrument för försäljning till kunder ska fastställa och tillämpa en process för godkännande av nya finansiella instrument – och varje betydande förändring av existerande finansiella instrument – innan de marknadsförs eller distribueras till kunder. Detta framgår av artikel 16(3) och artikel 24(2) i Mifid 2. Processen för godkännande ska bland annat specificera en målgrupp av slutkunder.

Krav ställs också på värdepappersföretag som erbjuder eller rekommenderar (distribuerar) finansiella instrument som tagits fram av andra. De ska ha arrangemang för att inhämta lämplig information om det finansiella instrumentet och processen för produktgodkännande – inklusive den fastställda målgruppen – från det värdepappersföretag som producerar det finansiella instrumentet.

Även värdepappersföretag som distribuerar finansiella instrument ska identifiera en målgrupp och fastställa en distributionsstrategi, vilket framgår av artikel 10(2) i Kommissionens delegerade direktiv. Enligt riktlinjen ska företaget som distribuerar det finansiella instrumentet identifiera målgruppen utifrån kunskapen om sina kunder och den information som företaget får från det företag som producerar det finansiella instrumentet.

Läs mer

Laddar sidan