Esma ber om synpunkter om åtgärder mot CFD-kontrakt och binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, överväger att införa restriktioner för marknadsföring, distribution och försäljning av vissa CFD-kontrakt till icke-professionella kunder samt att förbjuda marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder.

De åtgärder som Esma överväger har sin utgångspunkt i artikel 40 i Mifir. Syftet är att stärka investerarskyddet.

Esma vill ha in åsikter från olika intressenter om hur de bedömer att åtgärderna kommer att slå och har publicerat en uppmaning att komma in med synpunkter. Synpunkter ska ha kommit in till Esma senast den 5 februari 2018.

Esma publicerade ett uttalande om sitt arbete med CFD-kontrakt och binära optioner den 15 december 2017.

Laddar sidan