FI publicerar formulär om gränsöverskridande verksamhet enligt Mifid 2

2018-04-13 | Nyheter Mifid Marknad

Från den 3 januari 2018 ska värdepappersföretag anmäla gränsöverskridande verksamhet till FI enligt standardiserade formulär. Nu finns information om detta på fi.se.

Formulären baseras på de standardiserade formulär som framgår av den delegerade förordningen (EU) ITS 2017/2382.

Anmälningsformulären från FI gäller passanmälan för investeringstjänster och investeringsverksamheter samt för filialetablering och anknutna ombud som är etablerade i ett annat EES-land. Formulär finns också publicerade för ändrade förhållanden samt för upphörande av verksamhet.

Mer information om hur anmälan till FI går till samt de standardiserade formulären går att hitta via nedanstående länkar. 

Laddar sidan