Fler än 1 000 nya varningar för oseriösa aktörer 2018

2018-12-21 | Nyheter Konsumentskydd

FI har varnat för över 1 000 oseriösa företag under 2018, det är i nivå med föregående år. Antalet nya varningar för aktörer som verkar utan tillstånd ligger alltså på kvar på en hög nivå.

Värdepappersbedrägerier är en vanlig form av bedrägeri som har drabbat många konsumenter under året. Bedrägeriet inleds ofta med att konsumenten övertygas om att investera i aktier i välkänt företag eller ett företag som snart ska börsnoteras. De personer som ägnar sig åt investeringsbedrägerier skickar proffsiga analyser eller andra dokument för att övertyga om att aktiekursen snart kommer att stiga. I flera fall har konsumenten då investerat pengar, men egentligen har det aldrig skett någon faktisk handel. Trots att aktiekursen kanske uppdateras dagligen på konsumentens konto.

Den första affären ser vanligtvis ut att gå bra och med vinst för att du ska tro att företaget du gör affärer med är legitimt. Nästa erbjudande brukar vara i aktier från ett mindre välkänt företag eller i ett företag som är på väg mot en börsnotering.

Företag som kontaktar svenska konsumenter med erbjudande om att investera i värdepapper ska ha tillstånd av FI och finnas i FI:s företagsregister. Sök därför alltid på bolagets namn innan du gör några affärer med företaget.

På fi.se kan du läsa mer om vad du ska tänka på Innan du investerar eller sparar.

Läs mer

Laddar sidan