Testrapportering i TRS 2-systemet enligt Esmas nya xml-schema och valideringsregler

TRS 2-systemets testmiljö kommer inte vara tillgänglig måndagen den 7 januari 2019 på grund av uppgradering till en ny systemversion. Från och med tisdagen den 8 januari 2019 kommer Finansinspektionen tillhandahålla möjligheten att testa Esmas nya xml-schema och valideringsregler i TRS 2-testmiljön.

OBS: Enbart det nya xml-schemat kommer kunna användas i TRS 2-testmiljön från och med den 8 januari 2019, d.v.s. det kommer inte längre fungera att skicka in testfiler enligt det 'gamla' schemat.

Mer information finns under Aktuellt på sidorna om Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2) och Testrapportera i TRS 2-systemet

Laddar sidan