Avstängning av valideringsregler

Finansinspektionen har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag den 31 december 2018.

Information om vilka regler som avses finns publicerade i dokument Avstängda valideringsregler (FI), som finns på sidorna https://www.fi.se/sv/bank/rapportering/bank--och-kredit/ och https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/vardepappersbolag/

Laddar sidan