FI:s kommentar om kundförhållanden och sekretess

2019-02-28 | Nyheter Penningtvätt Bank

I ett reportage har SVT:s Uppdrag granskning presenterat uppgifter om vissa transaktioner som förekommit genom Swedbanks verksamhet i Baltikum.

FI kommer att tillsammans med tillsynsmyndigheterna i de baltiska länderna, som tidigare meddelats, inleda en utredning av hur arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism har hanterats inom Swedbankgruppen. Den typ av kundförbindelser och transaktioner som Uppdrag granskning redogjort för kommer att ingå i den utredningen.

Svenska Dagbladet uppger att en kund i Swedbanks baltiska verksamhet också har affärsförbindelser med Swedbank i Sverige och att FI haft kännedom om detta. Detta kan FI varken bekräfta eller förneka, eftersom uppgifter som FI har om kunder till banker som står under FI:s tillsyn omfattas av så kallad absolut sekretess enligt 30 kapitlet 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att FI är förbjuden att lämna ut sådan uppgift.

Laddar sidan