Eiopa genomför webbenkät om försäkringsdistributionsdirektivet

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en webbenkät om tillämpningen av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Myndigheten uppmanar alla intressenter, som konsumentorganisationer, den akademiska världen, branschföreningar, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare att besvara enkäten.

Enkäten är en del av Eiopas förberedande arbete inför en rapport om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) som myndigheten ska leverera till EU-kommissionen i slutet av 2021.

Syftet med denna första enkät är att få in underlag om bland annat följande frågeställningar:

  • Har IDD bidragit till en förbättrad kvalitet på rådgivning och försäljningsmetoder för försäkringsprodukter? Finns det utrymme för ytterligare förbättringar?
  • Hur har IDD påverkat försäkringsförmedlare och andra försäkringsdistributörer som är små eller medelstora företag (SME)?
  • Andra frågor som är relevanta för tillämpningen av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Sista dag för att svara på enkäten är den 1 februari 2021.

Laddar sidan