Euclid – Inget att rapportera

Från och med referensdag 31 december 2020 försvinner möjligheten att ange ”Inget att rapportera” för vissa rapporter.

I dag finns en möjlighet att i blanketterna Kapitalbaskrav, Stora exponeringar, Intecknade tillgångar och Finansiell information ange "Inget att rapportera", dvs. att rapportera utan att skapa en XBRL-fil.

Från och med referensdag 31 december 2020 kommer den möjligheten inte längre att finnas kvar. Samtliga företag som lämnar någon av dessa rapporter måste alltså rapportera genom att skicka in en XBRL-fil. Detta gäller även för rapportering som inte innehåller några uppgifter.

Bakgrunden till förändringen är Europeiska bankmyndighetens (EBA) arbete med Euclid-plattformen, som FI berättade om i en nyhet den 17 september.

Den rapportering som kreditinstitut och vissa värdepappersbolag lämnar till Finansinspektionen kommer från och med den 31 december 2020 att skickas vidare till den Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Det innebär att företag, som lämnar någon av rapporterna ovan, kommer att behöva göra anpassningar i de filer som de löpande skickar till FI. Anledningen till detta är att de tekniska krav som EBA ställer på XBRL-filerna i alla delar inte överensstämmer med de svenska kraven.

I syfte att förbereda arbetet kommer FI vid ett par tillfällen kommunicera vilka anpassningar som behöver göras och när dessa ska vara på plats. Information om den första anpassningen publicerades den 1 oktober.

Läs mer

Laddar sidan