Finansinspektionen och Polisen ökar samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem som underlättar för och finansierar organiserad brottslighet. För att öka båda myndigheters förmåga att bekämpa penningtvätt inleder Finansinspektionen och Polismyndigheten ett nytt operativt samarbete.

I sina olika roller har FI och Polismyndigheten mycket information och kunskap som tydligt skulle underlätta varandras arbete. Därför startar FI och Polismyndigheten ett nytt operativt samarbete kring penningtvätt och finansiering av terrorism inom den svenska finansiella sektorn. Syftet är att bättre kunna upptäcka och motverka att kriminella intressen etableras på finansmarknaden och lagföra de kriminella aktörer som redan verkar där.

– Vi kommer nu kunna utbyta konkret operativ information mellan myndigheterna vilket i sin tur gör att vi kan sträva efter att inte bara utreda brott utan även arbeta brottsförebyggande så att brottet överhuvudtaget inte begås. Om vi gemensamt kan förhindra de här brotten på ett ännu bättre sätt så har vi tagit stora kliv i arbetet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på Nationella operativa avdelningen (Noa) på Polismyndigheten.

FI och Polismyndigheten har båda viktiga uppgifter i kampen mot penningtvätt. FI:s uppgift är att övervaka finansmarknaden och granska hur de finansiella företagen arbetar för att inte utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Polismyndigheten och särskilt Noa, bedriver ett stort underrättelsearbete inom penningtvätt och terrorfinansiering.

– Penningtvätt är ett stort samhällsproblem och genom det här samarbetet kan vi vara ute tidigare och hindra att den finansiella sektorn utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Samarbetet innebär bland annat att FI bistår Polismyndigheten med finansiell kompetens och delar information från tillsynen som enskilda företags affärsmodeller, ägarstrukturer och kunder liksom analyser av sektorer och transaktionsflöden vilket underlättar polisens arbete.

Polismyndigheten kommer i sin tur att dela underrättelser om aktuella penningtvätts- och terrorismfinansieringsupplägg och information om särskilt utsatta företag eller sektorer. Information som FI använder för att rikta särskilda tillsynsinsatser.

Arbetet kommer att ledas av en gemensam arbetsgrupp som träffas löpande för att på så sätt höja myndigheternas gemensamma förmåga och möjliggöra koordinerade insatser.

Laddar sidan