IMF gör analys av penningtvättsrisker i Norden och Baltikum

Nordisk-baltiska myndigheter uppdrar åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen.

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen i Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan