Många banker har brister i rutiner mot penningtvätt (2007:21)

De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra utredningsarbetet för de europeiska polismyndigheterna. Anledningen tycks vara bristande kunskap om reglerna, och brister i systemstöd. De svenska bankerna tar emot många betalningar från utländska banker som inte heller de uppfyller kraven.

FI kommer att fortsätta informationsinsatserna om de relativt nya EU-gemensamma reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. FI planerar också återkommande undersökningar framöver. Sedan undersökningen gjordes i somras har bankerna vidtagit åtgärder, men FI anser att antalet bristfälliga transaktioner fortfarande är för högt.

Om undersökningen

Undersökningen, som är en uppföljning av Europaparlamentets förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (1781/2006),  omfattar samtliga svenska banker. Fokus har enbart legat på betalningar som är gränsöverskridande.

Laddar sidan