Bankernas räntor och utlåning, kv 3:2012

2012-11-26 | Rapporter Bank

Svenska banker har i stor utsträckning redan anpassat sig till de kommande kraven på kapitaltäckning och tillgång till likviditet. De högre kraven innebär en kostnad men bidrar till ett stabilare finansiellt system. Sammantaget medför de kommande kraven positiva effekter för samhällsekonomin.

Trots att bankerna i stort har anpassat sig till de kommande kraven fortsatte utlåningen till svenska hushåll och icke-finansiella företag att växa under det tredje kvartalet, om än i en lägre takt.

Under kvartalet har även bankernas marginaler på bolån fortsatt att öka. Nettomarginalen, förenklat förklarat som bankernas vinst på nya bolån, var under tredje kvartalet 0,59 procentenheter vilket är en ökning med 0,08 procentenheter sedan kvartal två.

Laddar sidan