Bankernas räntor och utlåning, kv 4:2012

2012-12-31 | Rapporter Bank

Både banker och hushåll har nu låga kostnader för bolån. Samtidigt ökar bankernas bolånemarginaler något. Utlåningen till hushåll och företag ökade under perioden, men i en lägre takt än tidigare. Det visar FI:s fjärde kvartalsrapport om bankernas räntor och utlåning.

Bankernas kostnader för bolån fortsätter att minska och är nu betydligt lägre än under förra perioden. Detta har lett till mycket lägre utlåningsräntor till hushåll och företag men också till något ökade marginaler för bankerna. Efter att samtliga kostnader förknippade med bolån är avdragna från utlåningsräntan var marginalen 0,64 procentenheter under det fjärde kvartalet. Det innebär att den har ökat med 0,07 procentenheter sedan kvartalet innan

Laddar sidan