Konsekvenser av brexit för den svenska finansmarknaden

När brexit blir ett faktum och Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 ändras förutsättningarna för gränsöverskridande handel med finansiella tjänster till och från Storbritannien. FI redovisar i en rapport en analys av ett antal väsentliga ekonomiska och juridiska aspekter på brexit.

För att renodla analysen utgår FI från ett scenario i vilket Storbritannien lämnar EU utan att den framtida relationen mellan dem regleras i särskild ordning och att Storbritannien blir ett tredjeland bland andra (en hård brexit).

När Storbritannien lämnar EU blir brittiska finansiella företag tredjelandsföretag. De kan fortsätta sin verksamhet i Sverige genom dotterbolag eller filial i Sverige eller i ett annat land inom EES. Snäva EU-regler om likvärdighet gör att brittiska företag kan driva verksamhet direkt från Storbritannien i mycket begränsad omfattning. I vad mån svenska företag kan driva verksamhet i Storbritannien blir beroende av brittiska regler, men mycket tyder på att möjligheten att göra det genom dotterbolag eller filial blir goda.

Utbudet av finansiella tjänster väntas i stort sett vara oförändrat för svenska hushåll och företag då brittiska företag aviserat att de kommer att söka tillstånd inom EU för att kunna fortsätta med sin verksamhet och det finns goda möjligheter att finna likvärdiga alternativ. De brittiska företagen har dessutom endast ett mindre antal icke-professionella kunder i Sverige.

FI bedömer att brexit inte påverkar konsumentskyddet. Ett möjligt undantag rör frågan om hur gällande avtal, särskilt försäkringsavtal, påverkas. FI pekar på vikten av att i första hand försäkringsföretagen behöver se till att konsumenter inte påverkas.

Läs mer

Laddar sidan