FI publicerar den andra Bankbarometern för 2019

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Bankbarometern publiceras halvårsvis.

Bankbarometern visar på att de svenska bankerna sammantaget har en relativt hög lönsamhet, med en nivå på avkastning på eget kapital som varit stabil under de senaste åren. Andelen problemlån har ökat något de senaste åren, om än från mycket låga nivåer jämfört med genomsnittet i den europeiska banksektorn.

Utlåningen till allmänheten i Sverige ökade med 3 procent under det första halvåret 2019, efter att ha stannat av något under slutet av 2018. Retailbankerna behåller sina stora andel av bolånemarknaden om nära 20 procent. De nya bolåneaktörerna växer relativt snabbt men har fortfarande en mycket liten andel av bolånestocken.

Laddar sidan