Stabiliteten i det finansiella systemet

Sverige har ett stort och sammanlänkat finansiellt system som domineras av fyra storbanker. Ett flertal åtgärder har vidtagits de senaste åren för att stärka stabiliteten och FI anser att motståndskraften i det finansiella systemet i dagsläget är tillfredsställande.

Bankernas behov av marknadsfinansiering gör dem samtidigt sårbara för en försvagning av marknadens förtroende. FI har därför fortsatt arbetet med att skapa buffertar i det svenska banksystemet. Kapitalkraven ska vara särskilt höga på storbankerna eftersom problem i dessa systemviktiga företag kan bli mycket allvarliga för samhällsekonomin.

FI ser också risker med att hushållens skulder fortsätter att öka från en redan hög nivå. Samtidigt är hushållens ekonomiska ställning i huvudsak stark, och eventuella ytterligare åtgärder bör tas stegvis för att inte utlösa en för snabb och därmed kostsam anpassning.

Laddar sidan